papa en zoon lezen

Een participatietoeslag geeft onder bepaalde voorwaarden een extra aan kinderen die naar de kinderopvang gaan of onderwijs volgen.

De vermelde bedragen zijn van toepassing sinds 1 september 2020. Sinds 2020 worden de bedragen jaarlijks geïndexeerd op een vast moment. 

De kinderopvangtoeslag

Gaat het kind naar een kinderopvang waar ouders niet betalen op basis van hun inkomen, is er recht op een kinderopvangtoeslag van 3,29 euro per opvangdag.

De kleutertoeslag

Kleuters van 3 die ingeschreven zijn in het onderwijs en kinderen van 4 jaar die ingeschreven blijven en voldoende aanwezig zijn op school krijgen 132,60 euro extra per jaar.

De schooltoeslag

Vanaf 3 jaar kunnen kinderen die opgroeien in een gezin met een lager inkomen ook een schooltoeslag krijgen.

Deze toeslag wordt automatisch berekend in de periode van september tot december. Je hoeft dus zelf geen aanvraag te doen. Wanneer je eind december 2020 nog geen schooltoeslag hebt ontvangen maar toch denkt recht te hebben op deze toeslag, mag je steeds contact opnemen via het contactformulier voor een individueel onderzoek.

De schooltoeslagen voor het kleuter-, lager en secundair onderwijs werden vroeger uitbetaald door het Vlaams Ministerie van Onderwijs maar behoren sinds september 2019 tot het Groeipakket. Het bedrag hangt af van het gezinsinkomen en de gezinssamenstelling en wordt per schooljaar toegekend. Het Ministerie van Onderwijs blijft bevoegd voor het onderzoeken en betalen van de toelagen voor het hoger onderwijs

Hieronder vind je een handige tabel.  Opgelet: Deze bedragen zijn enkel indicatief en kunnen verschillen per situatie. 

Jaarbedragen schooljaar 2020-21

 

Minimumtoeslag

Volledige toeslag

Uitzonderlijke toeslag

Kleuteronderwijs

€ 105,98 (vast bedrag)

Lager onderwijs

 

€ 123,67

€ 192,33

€ 249,75

Secundair onderwijs

  • Gehuwde/zelfstandige/alleenstaande leerlingen

 

 

€ 728,67

€ 3340,64

-

  • Leerlingen in 3de lj. van 3de graad voltijds technisch of beroeps- secundair

extern

intern

€ 286,77

€ 741,11

€ 1156,98

€ 1902,03

€ 1358,47

-

  • Alle andere leerlingen in het voltijds secundair onderwijs

extern

intern

€ 238,89

€ 617,60

€ 964,05

€ 1584,98

€ 1131,94

-

  • Stelsel leren en werken

 

€ 200,87

€ 549,27

€ 708,59

  • Verpleegkundigen in hoger beroepsonderwijs

extern

intern

€ 848,06

€ 848,06

€ 1238,94

€ 3720,75

-

-

Heb je hierover nog vragen, aarzel dan niet om ze te stellen via ons contactformulier.

Je krijgt van ons snel een antwoord.