kinderen spelen buiten

Een sociale toeslag is er voor kinderen uit gezinnen met lagere inkomens.

Hoeveel bedraagt de sociale toeslag?

Hieronder vind je een overzicht:

  Sociale toeslag voor kinderen geboren vóór 2019

Bruto jaarinkomen

≤ € 31.605,89

Kind met een basisbedrag van € 95,81

€ 48,77 *

Kind met een basisbedrag van € 177,28

€ 30,23

Kind met een basisbedrag van € 259,49

€ 5,30 **

* In het geval van langdurige ziekte, arbeidsongeschiktheid of mindervaliditeit van de opvoeders kan dit bedrag verhoogd worden naar € 104,94.

** Als de opvoeder van het kind alleenstaande is, kan dit bedrag verhoogd worden naar € 24,38.

 

  Sociale toeslag voor kinderen geboren vanaf 2019

Bruto jaarinkomen

≤ € 31.605,89

1 of 2 kinderen 

€ 52,02 per kind

3 of meer kinderen

€ 83,23 per kind

Bruto jaarinkomen tussen € 31.605,89 en € 62.424 *

3 of meer kinderen

€ 62,42 per kind 

 

* Deze inkomenscategorie is enkel van toepassing als er vanaf 01/01/2019 een derde of volgend kind wordt geboren of instroomt met het nieuwe basisbedrag van € 166,46. Voor dit kind wordt het nieuwe bedrag van de sociale toeslag betaald. Voor de kinderen met het oude basisbedrag zal het oude bedrag van de sociale toeslag betaald worden.

De vermelde bedragen zijn van toepassing vanaf 1 september 2020, met een eerste uitbetaling in oktober 2020. Sinds 2020 worden de bedragen jaarlijks geïndexeerd op een vast moment

Wat als ik al een sociale toeslag ontving vóór 2019?

Gezinnen die al een sociale toeslag ontvingen vóór 2019 en onder de inkomensgrens van 31.605,89 euro bruto blijven, behouden die bedragen. Voor een kindje dat geboren wordt vanaf 2019 krijgen ze de nieuwe toeslagen van het Groeipakket.

Het is dus mogelijk dat je een combinatie ontvangt van de oude en de nieuwe bedragen.

Heb je hierover nog vragen, aarzel dan niet om ze te stellen via ons contactformulier. Je krijgt van ons snel een antwoord.