papa en zoon lezen

Een zorgtoeslag is er voor weeskinderen, pleegkinderen en kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte.

De vermelde bedragen zijn van toepassing sinds 1 september 2020, met een eerste uitbetaling in oktober 2020. Sinds 2020 worden de bedragen jaarlijks geïndexeerd op een vast moment

Weeskinderen

Wanneer een kind één ouder of beide ouders verliest, voorziet het Groeipakket een extra ondersteuning.

Bij het verlies van één ouder krijgt het kind er op zijn basisbedrag nog eens de helft van dat bedrag bij.

Bij het verlies van de beide ouders wordt het basisbedrag verdubbeld.

Kinderen die wees werden vóór 2019 ontvangen verder de bedragen voor weeskinderen onder de oude voorwaarden.

Heb je hierover nog vragen, aarzel dan niet om ze te stellen via ons contactformulier. Je krijgt van ons snel een antwoord.

Pleegkinderen

In het Groeipakket zit ook een extra voor kinderen in een pleeggezin. Zij krijgen een zorgtoeslag van 64,29 euro.

Heb je hierover nog vragen, aarzel dan niet om ze te stellen via ons contactformulier. Je krijgt van ons snel een antwoord.

Kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte

Wanneer een kind bijkomend medische of medisch-sociale hulp nodig heeft, kan het recht hebben op een zorgtoeslag. Een evaluerende arts bepaalt of het kind aan de voorwaarden voldoet.

Het resultaat van de beoordeling is een score van maximaal 36 punten. Hoe hoger de score, hoe hoger het bedrag van de toeslag.

Ernst van de aandoening Bedrag per maand
minstens 4 punten in de 1ste pijler en minder dan 6 punten over de drie pijlers € 84,02
6 - 8 punten over de drie pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler € 111,89
6 - 8 punten over de drie pijlers en ten minste 4 punten in de 1ste pijler € 431,01
9 - 11 punten over de drie pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler € 261,11
9 - 11 punten in de drie pijlers en ten minste 4 punten in de 1ste pijler € 431,01
12 - 14 punten over de drie pijlers € 431,01
15 - 17 punten over de drie pijlers € 490,09
18 - 20 punten over de drie pijlers € 525,10
+ 20 punten over de drie pijlers € 560,10

Hoe start je de procedure om een zorgtoeslag te krijgen?

  1. Neem contact op met FONS en wij dienen voor jou de aanvraag in bij team Zoë (zorgevaluatie) van het agentschap Opgroeien.
  2. Opgroeien stuurt jou de nodige formulieren. Vul die in en stuur ze terug naar Opgroeien (team Zoë).
  3. Een evaluerende arts van Opgroeien verzamelt de informatie en neemt een beslissing over de ernst van de specifieke ondersteuningsbehoefte. Hij kan je eventueel uitnodigen voor een medisch onderzoek.
  4. De arts deelt zijn beslissing mee aan Opgroeien.
  5. FONS ontvangt via Opgroeien het resultaat van de beoordeling en brengt je op de hoogte van het bedrag van de zorgtoeslag.

Heb je vragen over het onderzoek? Mail naar zoe.info@kindengezin.be
Verandert de medische situatie van je kind? Contacteer ons via het contactformulier voor een eventuele herziening.